Pracovníci

Profesori

Dušan Knežo

prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.

profesor, vedúci katedry

č. dv. 006

 • dusan.knezo@tuke.sk
 • +421 55 602 6302
konzultačné hodiny
podľa dohody

Docenti

Denisa Olekšáková

doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

docentka, prodekanka pre vzdelávanie

Bayerova 1, č. dv. 110

 • denisa.oleksakova@tuke.sk
 • +421 55 602 6403
konzultačné hodiny
podľa dohody

Odborní asistenti

PhDr. Rimma Bielousová, PhD

odborná asistentka, zástupkyňa vedúceho katedry

008

 • rimma.bielousova@tuke.sk
 • 055/6026395
konzultačné hodiny
podľa dohody
PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.

PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.

odborná asistentka

008

 • marta.gluchmanova@tuke.sk
 • 055/6026395
konzultačné hodiny
podľa dohody

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.

odborný asistent/ garant športovej aktivity

 • gabriel.harcarik@tuke.sk
 • 055/6026311
konzultačné hodiny
podľa dohody
Alena Vagaská

doc. PaedDr. Alena Vagaská, PhD.

odborná asistentka

005

 • alena.vagaska@tuke.sk
 • 055/6026421
konzultačné hodiny
podľa dohody