Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Január 2022
RÝCHLOKURZ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY
  • Top aktualita

Máš pocit, že Tvoje vedomosti z matematiky nebudú pre úspešné štúdium na našej fakulte postačujúce? Pred začiatkom akademického roka 2021/2022 máš možnosť absolvovať Rýchlokurz stredoškolskej matematiky, kde si môžeš svoje vedomosti zo stredoškolskej matematiky zopakovať, prípadne doplniť to, čo si už zabudol/zabudla.

Detail aktuality
Kurz slovenského jazyka pre zahraničných študentov
  • Top aktualita

Bezplatné kurzy slovenského jazyka pre zahraničných študentov nastupujúcich do 1. ročníka na FVT TUKE s cieľom prekonať jazykovú bariéru a uľahčiť štúdium na fakulte.

Detail aktuality
Erasmus - TUKE
  • Top aktualita

Stáž: Výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom stáže Erasmus - TUKE

Detail aktuality
IMPLEMENTÁCIA BLENDED LEARNINGU DO PROCESU VÝUČBY CUDZÍCH JAZYKOV NA FVT
  • 21.05.2018

Implementácia blended learningu do procesu výučby cudzích jazykov na FVT. Študijný materiál a online kurzy sú prístupné na webovej stránke EnGeRu s využitím celouniverzitnej platformy Moodle: www.tuke.sk/fvt-engeru

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Experimentálne a teoretické štúdium progresívnych magneticky mäkkých materiálov so špecifickými vlastnosťami

Experimental and theoretical study of progressive soft magnetic materials with specific properties

Projekty KEGA

Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe

Progressive methods in education of physics in the first year of bachelor degree study at FMT TUKE with possible participation of potential employers from practice

Projekty APVV

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems