Katedra prírodných a humanitných vied

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.

PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.

odborná asistentka

008

 • marta.gluchmanova@tuke.sk
 • 055/6026395
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2009odborná asistentka
 • 2009obhajoba dizertačnej práce, PhD.
 • 2007obhajoba rigoróznej práce, PhDr.
 • 2006 - 2009doktorandské štúdium na FF PU v Prešove
 • 1977 - 1982Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove, Mgr.

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • English for Specific Purposes
 • učiteľská etika
 • slovenský jazyk pre cudzincov

Pedagogické aktivity

Semináre z povinných predmetov:

anglický jazyk I, anglický jazyk II, anglický jazyk III, anglický jazyk IV, anglický jazyk pre doktorandov

Semináre z výberových predmetov:

svetový jazyk v technickej praxi I – AJ, svetový jazyk v technickej praxi II – AJ, slovenský jazyk pre zahraničných študentov I, slovenský jazyk pre zahraničných študentov II

Iné aktivity:

príprava študijného materiálu angličtiny v systéme Moodle, príprava študijného materiálu slovenčiny v systéme Moodle, výučba slovenského jazyka pre podporu štúdia odborných predmetov

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • KEGA 051TUKE-4/2017 Implementácia blended e-learningu v procese výučby technického anglického jazyka pre novoakreditované študijné programy na Fakulte výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach. – spoluriešiteľka
 • VEGA 1/0629/15 Etika sociálnych dôsledkov v kontexte súčasných etických teórií. – spoluriešiteľka;
 • KEGA 011PU-4/2015 Vysokoškolská učebnica Dejiny etického myslenia na Slovensku I. (16. – 18. storočie) – spoluriešiteľka;
 • KEGA 013TUKE-4/2012 Aplikácia e-learningu vo výučbe cudzích jazykov na Fakulte výrobných technológií. – koordinátorka;
 • VEGA 1/0327/11 Dejiny etického myslenia na Slovensku (19. storočie - súčasnosť) – spoluriešiteľka;
 • APVV 0432-10 Stav a perspektívy profesijnej etiky na Slovensku – spoluriešiteľka;
 • VEGA 1/0329/08 Dejiny etického myslenia na Slovensku (16. -18. storočie) – spoluriešiteľka;
 • KEGA 001TUKE-4/2019 Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu – spoluriešiteľka;

Zahraničné pobyty

 • 2014 – CEDEFOP - European Union Programmes Agency - Štokholm, Švédsko
 • 2010 – CEDEFOP - European Union Programmes Agency – Valletta, Malta
 • 2008 - ERASMUS - Helsinki University of Technology, Language Centre, Helsinky, Fínsko
 • 2006 - Leonardo da Vinci project – Málaga, Španielsko
 • 2005 - Socrates Programme – Budapest, Maďarsko
 • 2005 - Arion Programme - Nikózia, Cyprus
 • 2000 - HEURAS Project – Brussels, Belgicko
 • 1999 - Socrates Programme – Eastbourne, Veľká Británia

Členstvá

 • Studia-spoleczne ISSN 2081-0008 (PL)
 • Zarządzanie. Teoria i Praktyka  ISSN 2081-1586 (PL)
 • Nauka Gospodarka Społeczeństwo ISSN 2082-6117 (PL)
 • Studia Prawnicze i Administracyjne ISSN 2081-8025 (PL)

Významné publikácie

 • ADD UNESCO Philosophy DayNight 2016 / Marta Gluchmanová, Michaela Joppová, Vasil Gluchman - 2017. In: Organon F. Roč. 24, č. 2 (2017), s. 273-277. - ISSN 1335-0668 - JOPPOVÁ, Michaela (45%) -
  GLUCHMAN, Vasil (5%)]
 • ADM Creation of e-courses in English for students of production technology. /Marta Gluchmanová- 2017. In: TEM Journal. Vol. 6, no. 3 (2017), p. 613-617. – ISSN 2217-8309 [GLUCHMANOVÁ, Marta (100%)
 • AAB Vývoj učiteľskej etiky na Slovensku/Marta Gluchmanová- 1. vyd. – Prešov : Grafotlač – 2013. 190 s. ISBN 978-80- 89561-15- 5. [GLUCHMANOVÁ, Marta (100%)
 • AAB Uplatnenie princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov v učiteľskej etike / Marta Gluchmanová - 1. vyd - Prešov : FF PU - 2009. - 220 s. - ISBN 978-80- 555-0042- 3. [GLUCHMANOVÁ, Marta (100%)]
 • ACB Učiteľská etika / Marta Gluchmanová, Vasil Gluchman - 1. vyd - Prešov : FF PU - 2008. - 234 s. - ISBN 978-80- 8068-808- 0. [GLUCHMANOVÁ, Marta (91%) - GLUCHMAN, Vasil (9%)]