Laboratórium výpočtovej techniky

Laboratórium výpočtovej techniky je vybavené šestnástimi pracovnými stanicami s hardvérovou a softvérovou podporou (Matlab, WolframMathematica Online). Prebieha tam výučba matematicky orientovaných predmetov.

Laboratórium aplikovanej fyziky

Laboratórium aplikovanej fyziky je polyfunkčná učebňa zameraná prevažne na výučbu prírodovedných predmetov. Je vybavená IKT pre teoretické cvičenia, laboratórnymi stolmi a napájacími zdrojmi pre praktické merania, zostavovanie a testovanie elektrických obvodov v týchto predmetoch.

Multimediálna jazyková učebňa

Multimediálna jazyková učebňa s podporou výpočtovej techniky je zriadená na výučbu jazykov a humanitných vied. Nové technické vybavenie multimediálnej učebne (Win Server Standard 2012- OLP NL AE 2 Proc, 7 osobných PC) s cieľom podporiť koncepciu blended learning (zmiešané vyučovanie) vo vyučovaní cudzích jazykov na FVT, umožňuje využitie existujúcej platformy elektronického vzdelávania Moodle na TUKE, jadrom ktorej sú online kurzy cudzích jazykov.

Športové aktivity

Športové aktivity prebiehajú v zrekonštruovanej telocvični, ktorej súčasťou vybavenia sú bránky, basketbalové koše, volejbalové stĺpy so sieťou a anténkami, zrekonštruované toalety, šatne a sprchy.