Oznamy

Aktuálne oznamy pre študentov a pracovníkov

Táto nástenka obsahuje aktuálne dôležité organizačné oznamy pre študentov a zamestnancov.

23.
MAR 2021
FYZ

Fyzika

Študijné materiály

23.
MAR 2021
MAT

Algebra a matematická analýza

Dištančná výučba v LS 2020/21

23.
MAR 2021
FYZ

Fyzika

Dištančná forma výučby v LS 2020/21