Kurzy pre študentov

Dobré znalosti z prírodovedných predmetov (matematika, fyzika..) sú základným predpokladom pre úspešné štúdium na Fakulte výrobných technológií. Katedra prírodných a humanitných vied každoročne organizuje prípravné kurzy matematiky a fyziky (Repetitórium z matematiky, Repetitórium z fyziky). Kurzy sú vedené skúsenými pedagógmi katedry a sú zamerané na zopakovanie a doplnenie stredoškolských vedomostí z daných predmetov. Bližšie informácie k daným kurzom budú zverejnené na stránke Katedry prírodných a humanitných v sekcii Aktuality.

Žiadne súbory na stiahnutie