Katedra prírodných a humanitných vied

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

PhDr. Rimma Bielousová, PhD

odborná asistentka, zástupkyňa vedúceho katedry

008

 • rimma.bielousova@tuke.sk
 • 055/6026395
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2004 - 2009Doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky
 • 1999 - 2002Rigorózne pokračovanie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity  v Prešove - katedra rusistiky a translatológie
 • 1990 - 1992Postgraduálne štúdium na Inštitúte A.S. Puškina v Moskve
 • 1976 - 1981Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove, Filozofická fakulta, odbor anglický a ruský jazyk

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Angličtina a ruština pre špecifické účely

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

anglický jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk v technickej praxi, anglický jazyk pre doktorandov

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • 051TUKE-4/2017 Implementácia blended e-learningu v procese výučby technického anglického jazyka pre novoakreditované študijné programy na Fakulte výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach – koordinátor
 • 013TUKE-4/2012 Aplikácia e-learningu vo výučbe cudzích jazykov na Fakulte výrobných technológií – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/059312 Štúdium vplyvu technologických parametrov tlakového liatia a konštrukčných úprav lisovacieho systému tlakového lejacieho stroja na mechanické vlastnosti tlakového liatia odliatkov nižšej hmotnostnej kategórie zo silumínu - spoluriešiteľ

Zahraničné pobyty

 • Executive Training Institute, Malta
 • St. Giles College Eastburne, Veľká Británia
 • St. Giles International London, Veľká Británia

Členstvá

 • Členka Akademického senátu FVT TUKE

Patenty

 • Cigareta s filtrom: Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 115-2014 : Vestník ÚPV SR č. 022015/ Iveta Pandová ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=672068... [PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - NAVRÁTILOVÁ, Daniela - ORAVEC, Peter - BIELOUSOVÁ, Rimma - ROHAĽOVÁ, Tatiana]

Významné publikácie

 • Developing materials for english for specific purposes online course within the blended learning concept / Rimma Bielousová - 2017. In: TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics. Vol. 2017, no. 3 (2017), p. 637-642. - ISSN 2217-8309
 • On the issue of selecting grammatical structures and functions when teaching english for specific purposes / Rimma Bielousová - 2017. In: SGEM 2017. - Sfia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 395-401. - ISBN 978-619- 7408-21- 8
 • Using internet resources in english for specific purposes teaching / Rimma Bielousová - 2016. In: SGEM 2016. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 773-777. - ISBN 978-619-7105-67- 4
 • Designing ESP materials within the blended learning concept / Rimma Bielousová - 2015. In: SGEM 2015. - Sofia : STEF92 Tehcnology Ltd, 2015 P. 847-853. - ISBN 978-619- 7105-41-4
 • Ilustrovaný technický slovník - v ôsmich jazykoch / Karol Vasilko ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : FVT TU - 2007. - 343 s. - ISBN 978-80- 8073-760- 3. [VASILKO, Karol - RAGAN, Emil - BLAGODARNÝ, Vladimír - MÁDL, Ján - PICHANIČOVÁ, Natália - SPLITKOVÁ, Magdaléna - BIELOUSOVÁ, Rimma]