Laboratórium aplikovanej fyziky

Súčasná technická prax si vyžaduje vysokokvalifikovaných odborníkov s komplexným vnímaním postavenia modernej techniky, ktorí sú schopní pracovať s najnovšími technológiami. Preto aj na Katedre prírodných a humanitných vied bolo zriadené moderné Laboratórium aplikovanej fyziky, ktoré využíva okrem najnovších informačno-komunikačných technológií aj merací systém Vernier. Výučba predmetov je inovovaná pomocou spomínaného systému, ktorý predstavuje ucelené riešenie pre školské laboratórium a umožňuje praktické vyučovanie s najnovšími počítačovými a mobilnými komunikačnými zariadeniami. Vyznačuje sa veľmi jednoduchou a intuitívnou obsluhou, širokou paletou rôznych meracích senzorov a spoľahlivými softvérovými riešeniami. Výsledky laboratórnych meraní je možné vyhodnocovať nielen na počítačoch, ale aj na tabletoch alebo smartfónoch.