Katedra prírodných a humanitných vied

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.

odborný asistent/ garant športovej aktivity

 • gabriel.harcarik@tuke.sk
 • 055/6026311
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2006odborný asistent, garant predmetu športová aktivita, FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, Bayerová 1, 080 01 Prešov
 • 2006 - 2011doktorandské štúdium, PhD., športová edukológia, FŠ PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 13, 081 16 Prešov
 • 2002 - 2006magisterské štúdium, Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - špecializácia telesná vychová + trénerstvo 2002 – 2006, FŠ PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 13, 081 16 Prešov

Jazykové znalosti

 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Športové a humanitné vedy

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

športová aktivita I-IV denné + externé

INÉ AKTIVITY:

organizovanie športových podujatí pre fakultu a univerzitu

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • 005TUKE-4/2016 Implementácia nových technológií v oblasti výroby a uskladnenia vodíka a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania v odbore energetické stroje a zariadenia.

Významné publikácie

 • AAA: Základy armwrestlingu / Gabriel Harčarik - 1. vyd - Brno : Tribun EU - 2017. - 93 p. - ISBN 978-80- 263-1343- 4
 • ADE: Diagnosing basic handball skills in primary school pupils / Rudolf Horváth, Gabriel Harčarík - 2009. In: Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego : Scientific Review of Physical Culture of University of Rzeszow Poland. Vol. 12, no. 1 (2009), p. 66-70. - ISSN 1732-7156
 • AED: Rozvoj statickej sily v armwrestlingu špecifickými cvičeniami / Gabriel Harčarik - 2007. In: Sociokultúrna realita a ríroda. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007 S. 251-256. - ISBN 9788080737283
 • AED: Netradičné športové hry a ich platnenie na vysokých školách / Gabriel Harčarik - 2007. In: Sociálno-kultúrna realita v procese technologického vzdelávania. - Prešov : FVT TU, 2007 S. 75-79. - ISBN 9788080739140
 • AED: Testy silových schopností v armwrestlingu / Gabriel Harčarik - 2008. In: Úlohy technologického vzdelávania pri rozvíjaní ľudského faktora vo výrobných technológiach. - Prešov : FVT TU, 2008 S. 90-95. - ISBN 9788055300535

Ocenenia

 • 2017 - špeciálna cena SAPR  za trénerský prínos juniorskej reprezentácie
 • 2013 - špeciálne ocenenie SAPR za dlhoročnú trénerskú činnosť
 • 2010 - najlepší tréner športovo talentovanej mládeže - ocenenie ministerstvom školstva