Patenty

Pokrok a inovácie

Neustály pokrok a inovácie sú hnacím motorom pre vedecko výskumnú činnosť zamestnancov KPHV ktorá ústi to vývoja nových výrobkov a zariadení v podobe úžitkových vzorov a patentov.

Zariadenie na snímanie trendu emisií CO

Zverejnená patentová prihláška SK 50027-2017, Banská Bystrica : ÚPV SR, 2017.

 • Pôvodca patentu:
  J. MIŽÁKOVÁ, J. PITEĽ

Hybridný adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi

Patent č. 50051-2013, Banská Bystrica : ÚPV SR, 2014.

 • Pôvodca patentu:
  A. HOŠOVSKÝ, J. PITEĽ, M. BALARA, J. MIŽÁKOVÁ, K. ŽIDEK

Korigovaný adaptívny ekvitermický systém riadenia teploty objektov

Zverejnená patentová prihláška č. 50049-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 032014, Banská Bystrica : ÚPV SR, 2014.

 • Pôvodca patentu:
  J. PITEĽ, M. BALARA, J. MIŽÁKOVÁ, J. MIŽÁK, A. HOŠOVSKÝ

Diskrétny váhový spriemerňovač

Zverejnená patentová prihláška č. 50050-2013, Vestník ÚPV SR č.: 32014, Banská Bystrica : ÚPV SR, 2014.

 • Pôvodca patentu:
  M. BALARA, J. MIŽÁKOVÁ, J. MIŽÁK, J. PITEĽ

Filter s funkciami príslušnosti

Zverejnená patentová prihláška č. 21-2012, Vestník ÚPV SR 122013, Banská Bystrica : ÚPV SR, 2013.

 • Pôvodca patentu:
  J. MIŽÁKOVÁ, J. MIŽÁK, J. PITEĽ, K. ŽIDEK

Spôsob účinnej eliminácie obsahu vdychovaných škodlivín v tabakovom dyme

Zverejnená patentová prihláška č. 59-2014 : Vestník ÚPV SR č. 042016, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  I. PANDOVÁ, A. PANDA, D. NAVRÁTILOVÁ

Cigareta s filtrom

Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 115-2014 : Vestník ÚPV SR č. 022015, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  I. PANDOVÁ, A. PANDA, D. NAVRÁTILOVÁ, P. ORAVEC, R. BIELOUSOVÁ, T. ROHAĽOVÁ

Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný ústredný člen regulátora s oneskorením

Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50082-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 022015, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 8 s.

 • Pôvodca patentu:
  M. Balara, A. Vagaská, M. Majovská

Diskrétny derivačný filter

Úžitkový vzor č. 6546 : Vestník ÚPV SR 102013, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 4 s.

 • Pôvodca patentu:
  M. Balara, A. Vagaská

Výkonová riadiaca jednotka padáka ovladaného pneumatickými umelými svalmi

Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50081-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 052015

 • Pôvodca patentu:
  M. Balara, A. Vagaská, A. Hošovský

Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia

Patent č. 288494. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2015. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  M. Balara, J. Piteľ, S. Hrehová, M. Tóthová

Lineárny aktuátor s umelým svalom a vodiacimi trubicami

Patent č. 288486. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2015. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  M. Balara, J. Piteľ, M. Tóthová, A. Vagaská

Ľahký aktuátor s umelými svalmi

Patent č. 288427. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2015. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  M. Balara, J. Piteľ, M. Tóthová, A. Vagaská