Oznamy

Aktuálne oznamy pre študentov a pracovníkov

Táto nástenka obsahuje aktuálne dôležité organizačné oznamy pre študentov a zamestnancov.

Matematika Fyzika Jazyky Humanitné vedy Šport
26.Sep2018

Jazyky

Oznamujeme ukrajinským študentom 1. ročníka Bc. štúdia Fakulty výrobných technológií, že kurz SLOVENČINY PRE PODPORU ŠTÚDIA ODBORNÝCH PREDMETOV začne v piatok 28.9.2018 v čase 9:25-10:55 hod. na Štúrovej ulici č.1 v aule (prízemie).