Oznamy

Aktuálne oznamy pre študentov a pracovníkov

Táto nástenka obsahuje aktuálne dôležité organizačné oznamy pre študentov a zamestnancov.

15.
JAN 2019
MAT

Posledný opravný termín priebežnej kontroly z predmetu MATEMATIKA

Posledný opravný termín priebežnej kontroly z predmetu MATEMATIKA bude dňa 17.1.2019 o 11:00 v miestnosti č. 308 (Bayerova 1).

9.
JAN 2019
MAT

Opravný termín priebežnej kontroly z predmetu MATEMATIKA pre študentov Dr. Gálisovej a Dr. Olekšákovej bude dňa 11.1.2019 o 9:30 v miestnosti č. 308 (Bayerova 1).

8.
JAN 2019
HUM

Upozornenie pre študentov 1. ročníka s individuálnym plánom štúdia: Technika štúdia a rétorika - termín na realizáciu prezentácie je 16. 1. 2019 o 13. 00 hodine na Katedre prírodných a humanitných vied, Bayerova 1. doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.

20.
DEC 2018
MAT

Opravný termín priebežnej kontroly z predmetu MATEMATIKA bude dňa 9.1.2019: pre študentov Dr. Gálisovej o 9:00 v miestnosti č. 308 (Bayerova 1), pre študentov Dr. Olekšákovej o 10:00 v miestnosti č. 308 (Bayerova 1). Na písomku je potrebné mať vytlačený dvojhárok na príslušnú priebežnú kontrolu (viď Dokumenty na stiahnutie) a kalkulačku (nie mobil).

20.
DEC 2018
MAT

Na skúšku z predmetov Matematika a Aplikovaná matematika je potrebné mať vytlačené 2 dvojhárky (príkladová a teoretická časť), ktoré nájdete na katedrovej stránke http://kphv.fvt.tuke.sk/studenti/dokumetny/48