Oznamy

Aktuálne oznamy pre študentov a pracovníkov

Táto nástenka obsahuje aktuálne dôležité organizačné oznamy pre študentov a zamestnancov.

14.
OKT 2019
MAT

zmena výučby

Oznamujem študentom 1. ročníka, že cvičenia z predmetu Matematika, ktoré sú v utorok 15.10.2019 s PaedDr. Janou Mižákovou, PhD. nebudú. O náhradnom termíne budete informovaný na nasledujúcom cvičení. PaedDr. Jana Mižáková, PhD.

24.
MÁJ 2019
FYZ

Fyzika

15.
MÁJ 2019
HUM

Filozofia techniky a Priemyselná psychológia

7.
MÁJ 2019
FYZ

Fyzika - oprava priebežnej kontroly

6.
MÁJ 2019
HUM

Filozofia techniky a Priemyselná psychológia

6.
MÁJ 2019
HUM

Inžinierska a priemyselná etika - externé štúdium

6.
MÁJ 2019
FYZ

Cvičenie z fyziky (voliteľný predmet)