Oznamy

Aktuálne oznamy pre študentov a pracovníkov

Táto nástenka obsahuje aktuálne dôležité organizačné oznamy pre študentov a zamestnancov.

Matematika Fyzika Jazyky Humanitné vedy Šport
11.Jún2018

Humanitné vedy

Prváci - denné štúdium - Priemyselná psychológia a Filozofia techniky ešte jeden termín: piatok 15. júna 2018 o 10. 00 hodine na Bayerovej na prízemí, doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.

7.Jún2018

Humanitné vedy

Externisti Priemyselná psychológia a Inž. a priem. etika termín klasifikovaného zápočtu: 15. jún 2018 o 10. 00 na Bayerovej. doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.