Pracovníci

Profesori

Dušan Knežo

prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.

Vedúci katedry, Prodekan pre vedu a výskum

 • dusan.knezo@tuke.sk
 • 055/6026403
KONZULTAČNÉ HODINY
podľa dohody

Docenti

Doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.

docent

 • daniela.navratilova@tuke.sk
 • 055/6026395
KONZULTAČNÉ HODINY
pondelok 13.00-14.30

Odborní asistenti

PhDr. Rimma Bielousová, PhD

odborný asistent, zástupca vedúceho katedry

 • rimma.bielousova@tuke.sk
 • 055/6026395
KONZULTAČNÉ HODINY
streda: 10.00 -11.30
PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.

PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.

odborný asistent

 • marta.gluchmanova@tuke.sk
 • 055/6026395
KONZULTAČNÉ HODINY
streda 12:30 - 14:00; podľa dohody

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.

odborný asistent/ garant športovej aktivity

 • gabriel.harcarik@tuke.sk
 • 055/6026311
KONZULTAČNÉ HODINY
pondelok 10:00- 11:30
Jana Mižáková

PaedDr. Jana Mižáková, PhD.

odborný asistent

 • jana.mizakova@tuke.sk
 • 055/6026397
KONZULTAČNÉ HODINY
podľa dohody

RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

odborný asistent

 • denisa.oleksakova@tuke.sk
 • 055/6026421
KONZULTAČNÉ HODINY
podľa dohody
Alena Vagaská

PaedDr. Alena Vagaská, PhD.

odborný asistent

 • alena.vagaska@tuke.sk
 • 055/6026421
KONZULTAČNÉ HODINY
podľa dohody

Vedecko-výskumní pracovníci

Mária Majovská

Ing. Mária Majovská, PhD.

výskumný pracovník

 • maria.majovska@tuke.sk
 • 055/6026397
KONZULTAČNÉ HODINY
podľa dohody

RNDr. Lucia Gálisová, PhD.

odborný asistent

 • lucia.galisova@tuke.sk
 • 055/6026397
KONZULTAČNÉ HODINY
podľa dohody