REPETITÓRIÁ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY A FYZIKY pre študentov 1. ročníka Fakulty výrobných technológií TU Košice

REPETITÓRIÁ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY A FYZIKY pre študentov 1. ročníka Fakulty výrobných technológií TU Košice
Repetitóriá sú zamerané na prehĺbenie a doplnenie stredoškolských vedomostí z matematiky a fyziky. Hodiny sú vedené skúsenými pedagogickými pracovníkmi a budú prebiehať v dňoch 3.9.2018 až 14.9.2018 podľa vopred zverejneného rozvrhu hodín. Rozsah každého z repetitórií je 25 vyučovacích hodín. Cena za jedno repetitórium je 40 €, pričom v cene sú zahrnuté aj učebné materiály, ktoré obdržia účastníci repetitórií. Svoj záujem o repetitóriá vyznačte v záväznej prihláške, ktorú je potrebné zaslať spolu s dokladom o zaplatení najneskôr do 15.8.2018 na adresu: Katedra prírodných a humanitných vied, Fakulta výrobných technológií TUKE, Bayerova 1, 080 01 Prešov alebo sa môžete prihlásiť aj elektronickou formou na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLebdT_dAjo3-xMyJySqdmwrnOatevgTGb53KUbxbjqeVeIQ/viewform?c=0&w=1 Účastníci repetitórií, ktorí majú pridelené ubytovanie v Študentskom domove TU, sa môžu ubytovať odo dňa zápisu do 1. ročníka. Bližšie info v sekcii "KURZY PRE ŠTUDENTOV".