September 2018
REPETITÓRIÁ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY A FYZIKY pre študentov 1. ročníka Fakulty výrobných technológií TU Košice
  • Top aktualita

Katedra prírodných a humanitných vied Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove (FVT TUKE) organizuje repetitórium stredoškolskej matematiky a repetitórium stredoškolskej fyziky pre študentov prijatých do 1. ročníka bakalárskeho štúdia na FVT TUKE.

Detail aktuality
IMPLEMENTÁCIA BLENDED LEARNINGU DO PROCESU VÝUČBY CUDZÍCH JAZYKOV NA FVT
  • 21.05.2018

Implementácia blended learningu do procesu výučby cudzích jazykov na FVT. Študijný materiál a online kurzy sú prístupné na webovej stránke EnGeRu s využitím celouniverzitnej platformy Moodle: www.tuke.sk/fvt-engeru

Detail aktuality