Aktuality

Október 2019
Repetitórium z matematiky a fyziky
  • Top aktualita

https://repetitoria2019.webnode.sk/prihlasovanie-na-kurzy

Detail aktuality
Pozvánka na prednášku: GRAVITAČNÉ OKNO DO VESMÍRU  OTVORENÉ
  • Top aktualita

Prednáša: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Detail aktuality
IMPLEMENTÁCIA BLENDED LEARNINGU DO PROCESU VÝUČBY CUDZÍCH JAZYKOV NA FVT
  • 21.05.2018

Implementácia blended learningu do procesu výučby cudzích jazykov na FVT. Študijný materiál a online kurzy sú prístupné na webovej stránke EnGeRu s využitím celouniverzitnej platformy Moodle: www.tuke.sk/fvt-engeru

Detail aktuality