Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Máj 2018
REPETITÓRIÁ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY A FYZIKY pre študentov 1. ročníka Fakulty výrobných technológií TU Košice
  • Top aktualita

Katedra prírodných a humanitných vied Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove (FVT TUKE) organizuje repetitórium stredoškolskej matematiky a repetitórium stredoškolskej fyziky pre študentov prijatých do 1. ročníka bakalárskeho štúdia na FVT TUKE.

Detail aktuality
IMPLEMENTÁCIA BLENDED LEARNINGU DO PROCESU VÝUČBY CUDZÍCH JAZYKOV NA FVT
  • 21.05.2018

Implementácia blended learningu do procesu výučby cudzích jazykov na FVT. Študijný materiál a online kurzy sú prístupné na webovej stránke EnGeRu s využitím celouniverzitnej platformy Moodle: www.tuke.sk/fvt-engeru

Detail aktuality

Fotogaléria

Žiaden záznam

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Elektromagnetické vlastnosti magneticky mäkkých kompozitných materiálov

Electromagnetic properties of soft magnetic composite materials

Projekty KEGA

Implementácia blended e-learningu v procese výučby technického anglického jazyka pre novoakreditované študijné programy na Fakulte výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach

Implementation of blended e-learning in the process of teaching technical English for newly accredited study programs at the Faculty of Production Technologies of the Technical University in Košice

Projekty APVV

Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov

Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites