Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Apríl 2020
Erasmus - TUKE
  • Top aktualita

Stáž: Výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom stáže Erasmus - TUKE

Detail aktuality
Repetitórium z matematiky a fyziky
  • Top aktualita

https://repetitoria2019.webnode.sk/prihlasovanie-na-kurzy

Detail aktuality
Pozvánka na prednášku: GRAVITAČNÉ OKNO DO VESMÍRU  OTVORENÉ
  • Top aktualita

Prednáša: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Detail aktuality
IMPLEMENTÁCIA BLENDED LEARNINGU DO PROCESU VÝUČBY CUDZÍCH JAZYKOV NA FVT
  • 21.05.2018

Implementácia blended learningu do procesu výučby cudzích jazykov na FVT. Študijný materiál a online kurzy sú prístupné na webovej stránke EnGeRu s využitím celouniverzitnej platformy Moodle: www.tuke.sk/fvt-engeru

Detail aktuality

Fotogaléria

Žiaden záznam

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty KEGA

Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu

Innovative methods and forms of education for the needs and development of language communication skills within the technical professional foreign language study material

Projekty APVV

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems